Skład Apostolski, Wyznanie wiary, Dziesięć Przykazań Bożych, Dwa przykazania miłości, Siedem sakramentów świętych, Cztery cnoty główne, Modlitwa Pańska, Pozdrowienie anielskie, Ostateczne rzeczy człowieka, Siedem grzechów głównych, Uczynki miłosierne co do duszy, Uczynki miłosierne co do ciała, Pięć przykazań kościelnych, Siedem darów Ducha Świętego, Osiem błogosławieństw, Grzechy wołające o pomstę do nieba, Akt nadziei, Akt wiary, Akt miłości, Warunki Sakramentu Pokuty, Trzy Cnoty Boskie, Cztery cnoty główne.

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?