Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
zajęcie Zosi, ich dotyczyły rozterki Telimeny, kolor włosów Hrabiego, Telimena chciała z nim wyswatać Zosię, srebrnopióry ptak, kolor stroju Zosi, ile lat miała Zosia?, w jakim mieście wychowywała sie Zosia?, od ilu lat Zosia mieszka w Soplicowie?, dodatek do stroju Zosi (trzymała to w ręce), co zrobiła Telimena po sprzeczce z Tadeuszem? (3 czynności), co się przydarzyło Telimenie w świątyni dumania?, strój hrabiego podczas wieczerzy, siedział na najwyższym miejscu przy stole , co podano po chłodniku a przed szparagami (2), podaj 1 powód milczenia gości podczas wieczerzy, wymień 3 niedoskonałości w wyglądzie Telimeny, jak nazwał Wojski wieczerzę?, po co według Hreczechy organizowano wieczerze po polowaniu?, bohaterowie opowieści Wojskiego, czyj portret wisiał w zamku?, właściciel żółtej kurty, "stały w dwóch kątach sieni, wsparte o filary" - o czym mowa?, kto w ostatniej chwili uniknął uderzenia kluczami rzuconymi przez Gerwazego?, gdzie odbywała się feralna wieczerza?, w czym był mistrzem Wojski?, jaka izba znajdowała się na drugim piętrze zamku Horeszków?, jakie zdarzenie historyczne miało związek z utrata zamku przez Horeszków?, Od jak dawna Hrabia przebywa na Litwie?, skąd wrócił Hrabia?, do którego z zaścianków wybierał się ostatni klucznik Horeszkowa?.

Ranking

Otwórz pudełko jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne