książka - książki, zeszyt - zeszyty, dom - domy, uczeń - uczniowie, lekarz - lekarze, linijka - linijki, nauczyciel - nauczyciele, szkoła - szkoły,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?