- Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie, Skrzyżowanie o ruchu okrężnym, Próg zwalniający, Rowerzyści, Wypadek drogowy, Nakaz jazdy w prawo za znakiem, Nakaz jazdy prosto, Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku, Droga dla rowerów, Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi, Zakaz wjazdu, Zakaz wjazdu autobusów, Zakaz wjazdu rowerów, Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi, Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t., STOP, Zakaz skręcania w prawo, Zakaz wyprzedzania, Strefa ograniczonego postoju, Zakaz ruchu pieszych, Droga jednokierunkowa, Droga bez przejazdu, Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni, Wjazd na drogę bez przejazdu, Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów, Początek pasa ruchu dla autobusów, Początek pasa ruchu, Przystanek autobusowy, Punkt opatrunkowy,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?