Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
świt - pora dnia - wtedy rozpoczyna się Księga 6, mgła - zjawisko atmosferyczne towarzyszące pierwszym scenom Księgi 6, żniwa - praca polowa opisana w Księdze 6, ekonom - pilnował pracujących, kłótnia - przyczyna kiepskiego nastroju w Soplicowie, pozew - pisał go Sędzia przeciwko Hrabiemu, Protazy - imię Woźnego, guzy - element stroju Woźnego, odpowiednik dzisiejszych guzików, Telimena - ją oskarża ks. Robak o mieszanie w głowie Tadeuszowi, zamek - miejsce znienawidzone przez bernardyna, ślub Tadeusza z Zosią - zdarzenie , które miało zakończyć spory między Soplicami a Horeszkami, jezuici - do ich szkoły uczęszczał niegdyś Sędzia, Napoleon i Dąbrowski - ważni generałowie, wodzowie w wojnie z Moskalami, powstanie - chce je zorganizować bernardyn , szlachcic - stan społeczny Sędziego, Sędzia - "i jakoś to będzie" - kto to powiedział?, ks. Robak - Kto to powiedział? - "Książę wysłał mnie na zwiady/Z rozkazem, żeby byli Litwini gotowi/Dowieść przychodzącemu Napoleonowi,/Że chcą złączyć się znowu z siostrą swą, Koroną, pałka - Miał ją w ręce Protazy, konopie - w nich skrył się Woźny, bernardyna - spotkał go w zamku Woźny, Dobrzyn - Tam pojechał Hrabia, białe kapoty w czarne pręgi - strój mieszkańców zaścianku w Dobrzynie, czterysta - ile lat Dobrzyńscy mieszkają na Litwie, Kachna i Matyjasz - Imiona popularne w zaścianku, Kurek na Kościele - Maciek nad Maćkami to inaczej..., 72 - tyle lat miał Kurek na Kościele, Pociej - Jego obronił w Wilnie Maciek nad Maćkami, "Kiedy ranne wstają zorze" - Pieśń śpiewana o poranku przez Macieja Rózeczkę, zaścianek - inna nazwa wsi, sioła; mieszkali w nim Dobrzyńscy, imioniska - inaczej przydomki,

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne