Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
176, pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa, 3894, sto pięć tysięcy trzysta trzy, MMXVIII, 1584, XVI, dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiem, 35821, CMXCIX, 587, 2643, 1720, 3847, CCC, CXL, dwieście sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy, CLXII, DCL.

Dodawanie sposobem pisemnym

Ranking

Ruletka jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne