1) W którym z wyrazów występuje sylaba [pi]? a) b) c) d) 2) Który wyraz zaczyna się i kończy tą samą głoską? a) b) c) d) 3) Który wyraz zaczyna się i kończy tą samą głoską? a) b) c) d) 4) Który wyraz NIE zawiera głoski [k]? a) b) c) d) 5) Który wyraz kończy się głoską [t]? a) b) c) d) 6) W którym z wyrazów występuje sylaba [to] a) b) c) d) 7) W którym z wyrazów występuje sylaba [mi] a) b) c) d) 8) Który wyraz składa się z 4 sylab? a) b) c) d) 9) Który wyraz ma jedną sylabę? a) b) c) d) 10) W którym wyrazie ukrył się wyraz bus? a) b) c) d) 11) W którym wyrazie ukrył się wyraz kok? a) b) c) d)

Percepcja słuchowa - ćwiczenia językowe

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?