1) W 1794 r. wybuchło: a) powstanie listopadowe b) powstanie warszawskie c) powstanie kościuszkowskie 2) Naczelnikiem powstania kościuszkowskiego był: a) Bartosz Głowacki  b) Tadeusz Kościuszko  c) Jan Kiliński 3) Przywódcą powstania w Warszawie był: a) Jan Kiliński b) Tadeusz Kościuszko c) Bartosz Głowacki 4) Chłopi walczący w powstaniu kościuszkowskim to: a) kosynierzy b) zaborcy c) rzemieślnicy 5) Największą zwycięską bitwa w powstaniu była bitwa pod: a) Krakowem b) Maciejowicami c) Racławicami 6) Obraz Panorama Racławicka możemy zobaczyć w: a) muzeum w Krakowie b) muzeum w Łodzi c) muzeum we Wrocławiu 7) Ostatnim królem Polski był: a) Kazimierz Wielki b) S.A.Poniatowski c) August III Sas 8) Powstanie kościuszkowskie wygrała:  a) Austria b) Polska c) Rosja 9) Ostatnią wielką bitwą powstania kościuszkowskiego była bitwa pod: a) Gdańskiem b) Krakowem c) Maciejowicami 10) III rozbiór Polski był w: a) 1772 r. b) 1793 r. c) 1795 r. 11) Kosynier, który w bitwie pod Racławicami zdobył 12 armat rosyjskich to: a) Bartosz Głowacki b) Jan Kiliński c) Tadeusz Kościuszko 12) Powstanie kościuszkowskie zaczęło się od: a) bitwy pod Maciejowicami b) złożenia przysięgi na Rynku w Krakowie c) bitwy pod Racławicami 13) Powstańcy walczyli o wolność: a) Rosji b) Polski c) Austrii 14) Przyczynami klęski powstania i III rozbioru Polski były: a) słabość armii, sejmu, brak reform b) silna armia, reformy umacniające Polskę c) słabość sąsiadów Polski

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?