Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
WYDARZENIA LEGENDARNE: zabicie przez księcia Popiela swoich krewnych, wędrówka trzech braci w poszukiwaniu miejsca, zjedzenie księcia Popiela przez myszy, wizyta tajemniczych gości podczas postrzyżyn Siemowita, założenie miasta Gniezna w miejscu wskazanym przez orła, przybywanie żywności na uczcie z okazji postrzyżyn, WYDARZENIA HISTORYCZNE: podbicie przez Polan sąsiednich plemion, przybycie czeskich duchownych do Polski, osiedlenie się Słowian na ziemiach polskich, przyjęcie przez Mieszka religii chrześcijańskiej, ślub Mieszka i czeskiej księżniczki Dobrawy, objęcie władzy książęcej przez Mieszka z dynastii Piastów,

Legenda i historia klasa 4 Piast Gniezno Lech

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne