Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Prawda: Akcja w "Dziadach" rozgrywa się w dzień zaduszny w kaplicy cmentarnej, H. Sienkiewicz słynął z pisania powieści historycznych., Wydarzenia w tragedii "Romeo i Julia" rozgrywają się w XVI wieku we włoskim mieście, Werona., Didaskalia to inaczej tekst poboczny., "Zemsta" ze względu na budowę jest dramatem., Ballada jest gatunkiem synkretycznym (mieszanym)., "Świtezianka" jest przykładem ballady., Tren jest gatunkiem lirycznym poświęconym osobie zmarłej., "Pan Tadeusz" jest polska epopeją narodową., Głowni bohaterowie w "Krzyżakach" to postaci fikcyjne., Zwrot rzucić okiem jest metaforą., Zimne ognie to przykład oksymoronu., Błękitne niebo, piękny widok, żyzna ziemia to przykłady epitetów., Jan Kochanowski żył i tworzył w epoce renesansu (XVI wiek)., Fraszka "Na lipę" rozpoczyna się apostrofą., Zwierzęta w bajkach są alegorią ludzkich cech., Komedia, tragedia i dramat romantyczny to gatunki, w których nie ma narratora., W wierszach podmiot liryczny mówi o swych uczuciach, przeżyciach, doznaniach., Nowela, powieść, baśń to gatunki epickie., Na pytanie retoryczne nie oczekujemy odpowiedzi., Naświerk, wróbliki, nacichał, kołdrian to przykłady neologizmów artystycznych., Ociec, drzewiej, frasunek, kasztel to przykłady archaizmów., Fałsz: Cześnik Raptusiewicz wraz z Papkinem toczyli spór o mur graniczny., Mały Książę wraz z liskiem podróżowali po planetach zamieszkiwanych przez dorosłych., Bilbo Baggins jest postacią fikcyjną., Monologi i dialogi to charakterystyczna cecha każdej ballady., Baśnie zawierają morał., Jan Kochanowski pisał fraszki i bajki., Ignacy Krasicki jest autorem trenów., Zwrot ubrać myśli w słowa jest personifikacją., Kamienne serce to porównanie., Józef Papkin, Harpagon i Balladyna to bohaterowie komedii., W dramacie wszystkie wydarzenia prowadzą do tragicznego finału (nieszczęśliwe zakończenie)., Pani Róża była postacią fantastyczną., Powieść, opowiadanie i ballada to gatunki epickie., Narrator i podmiot liryczny to osoby mówiące w wierszach., Nowela posiada wielowątkową fabułę., Archaizmy to słowa, które do dziś są używane, ale rzadziej., Utwory Tolkiena to przykład literatury science fiction.,

JĘZYK POLSKI - POWTÓRKA GIMNAZJUM

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne