Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) noża a) Dopełniacz (kogo? czego?) b) Mianownik (kto? co? ) c) Celownik (komu? czemu?) d) Biernik (kogo? co?) e) Narzędnik (z kim? z czym?)  f) Wołacz (o!) 2) kota a) Mianownik (kto? co? ) b) Dopełniacz (kogo? czego?) c) Celownik (komu? czemu?) d) Narzędnik (z kim? z czym? ) e) Miejscownik  (o kim? o czym?) f) Wołacz (O!) 3) ołówkowi a) Mianownik (kto? co? ) b) Celownik (komu? czemu?) c) Dopełniacz (kogo? czego?) d) Miejscownik (o kim? o czym?) e) Wołacz (O!) f) Narzędnik (z kim? z czym? )

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne