1) I a) AM b) ARE 2) YOU a) AM b) IS c) ARE 3) HE / SHE / IT a) ARE b) IS 4) WE a) AM b) ARE 5) YOU a) AM b) ARE 6) THEY a) AM b) ARE

INGLESE: SIMPLE PRESENT TO BE ( AFFERMATIVA)

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?