1) Rodzina wyrazów to: a) grupa wyrazów bliskoznacznych. b) wyrazy zawierające tę samą cząstkę c) grupa wyrazów pokrewnych. 2) Definicja słowotwórcza: a) opisuje znaczenie nowo utworzonego słowa. b) wyjaśnia pojęcia z dziedziny języka. c) opisuje świat w języku. 3) Wyrazem podstawowym do słowa deszczyk jest: a) deszczowy b) dreszcz c) deszcz 4) Wyrazem pochodnym do wyrazu śpiewać jest: a) piosenka b) śpiew c) śpieszyć 5) Formant to: a) cząstka zawsze występująca po podstawie słowotwórczej. b) końcówka c) cząstka, za pomocą której utworzono nowy wyraz. 6) Wskaż prawidłowo zbudowaną rodzinę wyrazów: a) rogal, rogalik, rożen, róg b) kot, kotek, kocić, koci c) piła, piłować piłka, palnik 7) W wyrazach pochodnych możemy wyróżnić temat słowotwórczy i formant. a) prawda b) fałsz 8) Wyrazy: lasek, czerwień, zwabiła to: a) wyrazy pokrewne b) wyrazy podstawowe c) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?