1) Nemeczek widział jak a) dozorca - Słowak zabrał chorągiewkę z Placu Broni. b) Feri Acz zabrał chorągiewkę z Placu Broni. c) jeden z Pastorów zabrał chorągiewkę z Placu Broni. d) Gereb zabrał chorągiewkę z Placu Broni. 2) Nowym przewodniczącym chłopców z Placu Broni został a) Boka. b) Gereb. c) Czele. d) Nemeczek. 3) Co Gereb obiecał Słowakowi za przepędzenie chłopców z Palcu Broni? a) Pomoc przy pracy. b) Nową fajkę. c) Cygara i posiłki. d) Pieniądze i cygara. 4) W jaki sposób czerwone koszule ukarały Nemeczka za wtargnięcie do Ogrodu Botanicznego? a) Uwięzili go w składziku z bronią. b) Skąpali go w pobliskim jeziorze. c) Zabrali mu wszystkie kulki. d) Nie zasalutowali na jego cześć. 5) Kiedy Gereb przeprosił Bokę za swoją zdradę, ten:  a) od razu mu przebaczył i pozwolił pozostać na placu. b) długo zastanawiał się, czy pozwolić mu pozostać na placu. c) nie przyjął jego przeprosin i kazał mu opuścić plac. d) przebaczy mu, ale za karę zdegradował go do stopnia szeregowca. 6) Kto pokonał Feriego Acza podczas bitwy? a) Nemeczek. b) Boka. c) Gereb. d) Czonakosz. 7) Gereb:  a) osobiście przeprosił wszystkich chłopców za swoją zdradę. b) wysłał do chłopców służącą, aby ta przeprosiła chłopców w jego imieniu. c) wysłał do chłopców ojca, aby ten przeprosił chłopców w jego imieniu. d) napisał do chłopców list z przeprosinami i przekazał go przez służącą. 8) Boka, Nemeczek i Czonakosz poszli do Ogrodu Botanicznego, ponieważ: a) postanowili przestraszyć Feriego Acza. b) chcieli omówić reguły walki o Plac Broni. c) postanowili dowieść swojej odwagi. d) chcieli odzyskać skradzioną chorągiewkę. 9) Profesor Rac, kiedy dowiedział się o istnieniu Związku Kitowców" a) pogratulował chłopcom pomysłu. b) natychmiast go rozwiązał. c) podwyższył chłopcom ocenę z zachowania. d) wezwał do szkoły rodziców chłopców. 10) Przed bitwą obie strony ustaliły trzy sposoby prowadzenia walki: a) szermierka, bomby piaskowe, zapasy. b) bomby z błota, zapasy, szermierka. c) szermierka, bomby piaskowe , boks. d) bomby piaskowe, zapasy, siłowanie na ręce. 11) Matka Nemeczka chciała poczęstować Pastorów i Sebenicza: a) kawą z mlekiem. b) filiżanką herbaty. c) świeżym ciastem. d) filiżanką czekolady. 12) Nemeczek powiedział ojcu Gereba, że jego syn: a) zdradził kolegów. b) jest dobrym kolegą. c) nie jest zdrajcą. d) nie zrobił nic złego. 13) Po zwycięskiej bitwie nazwisko Nemeczka zostało wpisane do Wielkiej Księgi Związku Kitowców: a) ozdobnymi literami. b) dużymi literami. c) czarnymi literami. d) małymi literami. 14) Prezes Związku Kitowców - Kolnay otrzymał naganę od swoich kolegów, ponieważ: a) nie żuł związkowego kitu. b) zgubił związkową chorągiewkę. c) zgubił związkowy kit. d) oddał związkową pieczęć. 15) Na Placu Broni miał powstać: a) obiekt sportowy. b) parterowy dom. c) sklep samoobsługowy. d) trzypiętrowy dom.

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?