Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Giovanni è stanco per la partita, durante la quale è stato nominato miglior giocatore. Giovanni è a) Soggetto b) Predicato nominale c) Predicato verbale d) Apposizione e) Predicativo del soggetto f) Apposizione 2) Giovanni è stanco per la partita, durante la quale è stato nominato miglior giocatore. "è stanco" a) Soggetto b) Predicato nominale c) Predicato verbale+attributo d) Attributo e) Compl. di modo f) Compl. di qualità 3) Giovanni è stanco per la partita, durante la quale è stato nominato miglior giocatore. "per la partita" è... a) Compl. di fine b) Compl. di argomento c) Compl. di moto per luogo d) Compl. di causa efficiente e) Compl. di causa f) Compl. di specificazione 4) Giovanni è stanco per la partita, durante la quale è stato nominato miglior giocatore. "Durante la quale è..." a) Attributo b) Compl. di limitazione c) Compl. di tempo determinato d) Compl. di stato in luogo e) Compl. di tempo continuato f) Compl. di causa 5) Giovanni è stanco per la partita, durante la quale è stato nominato miglior giocatore. "è stato nominato"... a) Predicato nominale + 2 attribuuti b) Predicato nominale c) Predicato verbale + 2 attributi d) Verbo + aggettivo e) Predicato verbale copulativo f) Predicato verbale + attributo 6) Giovanni è stanco per la partita, durante la quale è stato nominato miglior giocatore. "miglior giocatore" è... a) Attributo b) Compl. predicativo dell’oggetto c) Compl. di qualità d) Attributo + apposizione e) Compl. di modo f) Compl. predicativo del soggetto 7) Giovanni è stanco per la partita, durante la quale è stato nominato miglior giocatore. "la quale" è... a) Aggettivo b) Pronome relativo c) Nome d) Pronome indefinito e) Avverbio f) Congiunzione

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne