Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
DoS - type of cyber attacks, whois - tool used for Internet queries, packet sniffer - tool used to intercept network messages, vulnerabilities - access attacks exploit known ......, brute-force - password attack method, man-in-the-middle - access attack where attacker alters the communication between two parties, syn flood - DoS attack in a TCP communication, zombie - intermediate hosts used in DDos attcks, bandwidth - DoS attack can overload ........,

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne