Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Czynności wykonywane przez jakiś czas w przeszłości a) Past Simple b) Past Continuous c) Present Continuous 2) Plany i zamiary na przyszłosć a) Future Simple ( will/won't) b) (to be) going to + czasownik c) Present Continuous 3) Przewidywania dotyczące przyszłości a) Future Simple b) Present Simple c) (to be) going to + czasownik 4) Czynności regularne, stale powtarzane a) Present Continuous b) Present Simple c) Past Simple 5) Czynności, które dzieją się teraz a) Present Continuous b) Present Simple c) Present Perfect 6) Czynności, które będą wykonywane w przyszłości, zaplanowane, co do których znamy czas i / lub miejsce a) Present Continuous b) Past Continuous c) (to be) going to + czasownik 7) Czynności przeszłe, zakończone a) Present Perfect b) Past Perfect c) Past Simple 8) Czynności, które skończyły się zanim nastąpiła inna czynność przeszła a) Past Perfect b) Past Simple c) Past Continuous 9) Czynności, które są tłem i zostają przerwane przez inną , krótką czynność przeszłą a) Past Simple b) Past Continuous c) Past Perfect 10) Czynności, które rozpoczęły się w przeszłosci i trwają do teraz a) Present Perfect b) Past Perfect c) Past Simple 11) Czynności, które mówią o doświadczeniu życiowym a) Present Perfect b) Past Simple c) Present Continuous 12) Czynności, któe mówią, że zachwilę coś się wydarzy na podstawie wskazujących na to okoliczności a) Present Continuous b) Future Simple c) (to be) going to+czasownik

8 klasa powtórzenie czasów

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne