kind - rodzaj, write - napisz, page - strona, each number - każdy numer, word - słowo, words - słowa, match - dopasowanie, then - potem, repeat - powtórz, circle - weź w kółko,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?