Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
old - stary, new - nowy, door - drzwi, poster - plakat, computer - komputer, bed - łóżko, chair - krzesło, on - na, under - pod, in - w, there is - tu/tam jest, there are - tu/tam są,

Hello explorer 2 unit 2 lesson 1

Ranking

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne