Styl naukowy: precyzja, spójność, logika, terminy specjalistyczne, przekazuje wiedzę, referaty, wykłady, obiektywizm, zdania złożone, przypisy, cytaty, Styl urzędowy: czasowniki nieosobowe, zwięzłość, pisma urzędowe , instrukcje, odwołania do aktów prawnych, podanie, CV, list motywacyjny, schematyczne zwroty, Styl publicystyczny: zróżnicowane słownictwo, obrazowość, metafory, porównania, związki frazeologiczne, wyrazy nacechowane emocjonalnie, wyrazy oceniające, zdania o prostej budowie, skrótowce, modne wyrazy, Styl artystyczny: dzieła literackie, liryka, beletrystyka, literatura piękna, środki poetyckie, oryginalność, bogate słownictwo, Styl potoczny: sytuacje nieoficjalne, ekspresywność /wyraziste wyrażanie uczuć/, krótkie zdania, równoważniki zdań, dopuszczalna mniejsza dbałość o poprawność językową,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?