1) Mi madre es muy ___. a) guapo b) guapa c) guapos 2) ¿Vais ___ coche? a) a b) de c) en 3) María ___ hambre. a) tene b) tengo c) tiene 4) Ana y Paco ___ de Madrid. a) son b) es c) somos 5) Los españoles son muy ___. a) maja b) majas c) majos 6) ___ mano. a) El b) La 7) ____ programa. a) El b) La 8) ___ chicos. a) Un b) Una c) Unos d) Unas 9) ___ chicas. a) El b) La c) Los d) Las 10) ¿Dónde? znaczy  a) kiedy? b) jak? c) gdzie? d) po co? 11) ¿Cómo? znaczy a) kiedy? b) jak? c) ile? d) dlaczego? 12) ¿Quién? znaczy a) kiedy? b) ile? c) kto? d) jak? 13) Jestem spragniony to a) tengo hambre b) tengo prisa c) tengo sed 14) Jest mi ciepło to a) tengo frío b) tengo prisa c) tengo calor 15) Jestem śpiący to  a) tengo sueño b) tengo sed c) tengo miedo

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?