1) amico a) l' b) la c) il d) lo 2) amica a) il b) la c) l' d) lo 3) ragazzo a) il b) lo c) la d) l' 4) ragazzo francese a) il b) la c) lo d) l' 5) indirizzo mail a) l' b) lo c) il d) la 6) spagnolo a) il b) la c) l' d) lo 7) sportivo a) il b) lo c) la d) l' 8) zaino a) lo b) l' c) la d) il 9) nome a) il b) lo c) la d) l' 10) cognome a) lo b) la c) l' d) il 11) paese a) il b) la c) lo d) l' 12) italiano a) il b) la c) lo d) l' 13) italiana più famosa nel mondo è Chiara Ferragni a) il b) lo c) la d) l' 14) americana a) la b) lo c) l' d) il 15) animale australiano a) lo b) il c) la d) l' 16) scuola a) la b) lo c) il d) l' 17) torta  a) lo b) la c) l' d) il 18) zia a) lo b) la c) il d) l' 19) ragazza peruviana a) il b) l' c) la d) lo 20) città italiana a) la b) l' c) lo d) il 21) mail a) l' b) la c) lo d) il 22) giorno a) il b) lo c) l' d) la 23) compleanno a) la b) lo c) il d) l' 24) straniero a) il b) la c) l' d) lo 25) messaggio (Whatsapp) a) il b) lo c) la d) l' 26) cellulare a) il b) l' c) la d) lo 27) smartphone a) il b) l' c) la d) lo 28) anno a) il b) lo c) la d) l' 29) professoressa di italiano a) il b) lo c) la d) l' 30) ragazza tedesca a) lo b) la c) il d) l' 31) tennista svizzero a) il b) la c) lo d) l' 32) professore a) l' b) il c) lo d) la 33) Argentina a) il b) lo c) l' d) la 34) banco a) il b) lo c) la d) l' 35) agenda a) il b) la c) lo d) l' 36) sedia a) la b) lo c) il d) l' 37) lezione a) il b) lo c) la d) l' 38) compagno a) il b) lo c) la d) l' 39) compagna a) la b) il c) l' d) lo 40) penna a) lo b) l' c) la d) il 41) circo a) il b) lo c) l' d) la 42) computer a) il b) lo c) l' d) la 43) libro a) il b) lo c) l' d) la 44) classe a) il b) la c) l' d) lo 45) esercizio a) il b) lo c) la d) l' 46) compito a) il b) lo c) la d) l'

attività ARTICOLI DETERMINATIVI - SINGOLARE

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?