Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Миша је помножио неке бројеве са 2. Који резултат није могао да добије? a) 2 b) 4 c) 8 d) 10 e) 11 f) 12 2) Аутић кошта 7 динара, а возић два пута више. Колико коштају обе играчке заједно? a) 20 динара b) 17 динара c) 27 динара d) 21 динар e) 14 динара f) Не знам 3) Књига је два пута скупља од свеске, а свеска је 8 динара. Колико коштају књига и свеска заједно?  a) 14 динара b) 24 динара c) 16 динара d) 34 динара e) 100 динара f) Не знам 4) Којем од бројева је цифра јединица два пута мања од цифре десетица? a) 24 b) 12 c) 42 d) 18 e) 100 f) Не знам 5) Којем од бројева је цифра десетица два пута мања од цифре јединица? a) 24 b) 16 c) 42 d) 18 e) 100 f) Не знам

МНОЖЕЊЕ БРОЈЕМ 2

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne