Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
We ____ breakfast when we ____ the avalanche. We ____ a shelter when we ____ some unusual plants. When we ____ outside we ____ the bear. The weather suddenly ____ when we ____ the stars.

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne