znać know knew known , prowadzić,wieść lead led led , uczyć się learn learnt/learned learnt/learned, opuszczać,zostawiać leave left left , pożyczać komuś lend lent lent , pozwalać let let let , gubić,tracić lose lost lost , robić make made made , znaczyć mean meant meant , spotykać,poznawać meet met met , płacić pay paid paid , kłaść put put put , rezygnować quit quit quit , czytać read read read , jeździć ride rode ridden , dzwonić ring rang rung , podnosić się,wschodzić rise rose risen , biec run ran run , powiedzieć say said said , widzieć see saw seen ,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?