Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
997 - misja chrystianizacyjna bp Wojciecha do Prus, 1000 - zjazd w Gnieźnie-spotkanie Bolesława Chrobrego z Ottonem III, 1025 - koronacja królewska Bolesława Chrobrego,

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne