Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
the next day - następnego dnia, finally - w końcu, then / after that - potem, later - później, next - następnie, first - najpierw,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne