Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Rasizm - nie akceptowanie ludzi innej rasy, narodowości, Nazizm - system poglądów, którego podstawą jest przekonanie o wyższości narodu niemieckiego, Totalitaryzm - system sprawowania rządów, w którym władza kontroluje wszystkie dziedziny życia, Nacjonalizacja - przejęcie przez państwo majątków ziemskich, przedsiębiorstw, Indoktrynacja - świadomy i systematyczny proces, którego celem jest wpojenie człowiekowi określonych ideologii,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne