Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Legenda pochodzi z: a) opowieści ludu b) opowieści szlachty c) opowieści historyków 2) Jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. a) Fałsz b) Prawda c) Nie wiadomo 3) Zawiera elementy: a) tylko realistyczne b) realistyczne i fantastyczne c) tylko fantastyczne 4) Dotyczy: a) historycznych miejsc, osób i zdarzeń b) obecnych wydarzeń, miejsc i osób

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne