help your parents in the house?, eat lots of fruit?, wash the dishes?, keep your room tidy?, be very quiet?, do all your homework?, cry a lot?, fight with your brother or sister?, break things?, do dangerous things?, be afraid of dark?, play video games?.

Tabela rankingowa

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankigowej.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?