Past simple: yesterday, , last week, last month, last year, a few weeks ago, sytuacje, które wydarzyły się w przeszłości, są zakończone i nie mają żadnego związku z teraźniejszością, II forma czasownika, Didn't - w przeczeniach, I lost my keys yesterday., Present Perfect: Have you ever .....?, Osiągnięcia, doświadczenia, since, for, czynność która rozpoczęła się w przeszłości i trwa do dzisiaj, niedaleka przeszłość bez dokładnego określenia kiedy to się wydarzyło, III forma czasownika, haven't - w przeczeniach,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?