Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
How old are you?, Do you have any pets?, What's your favourite colour?, What's your favourite food?, What's your hobby?, Do you have any brothers or sisters?, What's your name?, What's your favourite season?, What's your favourite game?, What do you do in your free time?, What's your favourite cartoon?, What's your favourite book?, What sports do you like?, What's your favourite season?, What's your favourite thing in the world?, What's your favourite school subject?.

Ranking

Ruletka jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne