Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
kanon biblijny - w przekładzie katolickim ma 73 księgi, natchnienie biblijne - bezpośredni wpływ Boga na człowieka piszącego, Tradycja - żywy przekaz wiary, Pismo Święte - Biblia, stary testament - Posiada 46 ksiąg, nowy testament - Posiada 27 Ksiąg, grecki - w tym języku napisano Biblię Nowego testamentu, księgi historyczne - Lb, Wj, 1 Sm to księgi należące do gatunku jako, Apokalipsa - ostatnia księga Nowego Testamentu, objawienie historyczne - wpełniło się i zakończyło w Jezusie Chrystusie, święty Jan Apostoł - ostatni świadek objawienia historycznego,

Ranking

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne