Corretto: i have got, you have got, he has got, she has got, it has got, we have got, they have got, Errato: i has got, you has got, he have got, she have got, it got have, we has got, they has got,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?