Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Zanim pojawiły się nazwiska, - istniały imiona, niekiedy mające charakter przezwisk., W dawnych małych osiedlach mogło wystarczyć jedno określenie osoby, - bo każdy mógł się nazywać inaczej., Gdy liczba ludzi zaczęła przewyższać liczbę używanych imion, - konieczny stał się drugi człon - nazwisko., Imię nadaje się każdemu po urodzeniu, - nazwisko natomiast dziedziczy się po rodzicach.,

Ranking

Społeczność Indeclinabilium klasa 5

nauczyciel - Polska

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne