1) liczba o 10 mniejsza od 50 a) 40 b) 60 c) 5 2) liczba o 4 większa od 15 a) 19 b) 11 c) 6 3) liczba o 3 mniejsza od 27 a) 24 b) 9 c) 30 4) liczba o 5 większa od 21 a) 26 b) 16 c) 20 5) liczba o 4 mniejsza od 64 a) 60 b) 68 c) 62 6) liczba o 2 mniejsza od 20 a) 18 b) 22 c) 10 7) liczba o 9 mniejsza od 72 a) 8 b) 63 c) 81 8) liczba o 6 większa od 48 a) 42 b) 54 c) 8 9) liczba o 2 mniejsza od 13 a) 15 b) 11 c) 9 10) liczba o 3 większa od 27 a) 24 b) 30 c) 9 11) liczba o 7 większa od 27 a) 34 b) 20 c) 14 12) liczba o 15 większa od 20 a) 5 b) 35 c) 50 13) liczba o 3 mniejsza od 100 a) 97 b) 103 c) 1003 14) liczba o 30 większa od 37 a) 67 b) 7 c) 30 15) liczba o 11 mniejsza od 20 a) 31 b) 9 c) 32 16) liczba o 6 większa od 30 a) 36 b) 24 c) 5 17) liczba o 25 mniejsza od 25 a) 50 b) 0 c) 1 18) liczba o 100 mniejsza od 230 a) 330 b) 130 c) 430 19) liczba o 3 mniejsza od 21 a) 18 b) 24 c) 7 20) liczba o 3 większa od 12 a) 15 b) 4 c) 9

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?