1) 20 m = ......... dm a) 200 b) 2.000 c) 2 2) 3.000 mm = .......... dm a) 3 b) 30 c) 300 3) 700 dam = ........ m a) 70 b) 7.000 c) 7 4) 45 m = ......... cm a) 4.500 b) 450 c) 45 000 5) 8 km = ......dam a) 8.000 b) 800 c) 80 6) 320 dm = ........ m a) 32 b) 3.200 c) 3,2 7) 400 dam = ...... km a) 4 b) 40 c) 0,4 8) 3 m = ........ mm a) 3.000 b) 300 c) 30 9) 1.000 m = ......... km a) 10 b) 1 c) 100 10) 4.300 cm = ........dm a) 430 b) 43 c) 4,3 11) 20 dam = ......hm a) 200 b) 2 c) 0,2 12) 9.000 mm = ...... cm a) 9 b) 900 c) 90 13) 600 m =.......hm a) 6 b) 60 c) 0,6 14) 500hm =.......m a) 50 b) 50 000 c) 5 000

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?