Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
RIGHT: I play tennis., You go to school everyday., She often drinks coffee., We go to the cinema., He drives a car., They don't like cats., She doesn't play the piano., They do judo on Mondays., She doesn't do her homework after dinner., He swims very well., WRONG: I do go to the cinema., I doesn't drink tea., He swim everyday., She don't do her homework., They makes cupcakes at the weekend., He doesn't brushes her teeth everyday. , You study always English., I play yoga every week., I don't homework never., He speak English.,

Present Simple (right / wrong)

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne