Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Redaktor naczelny, Spiker, Realizator dźwięku, Reżyser radiowy, Inspicjent, Aktor głosowy, Reporter, DJ, Komentator sportowy.

Ranking

Ruletka jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne