Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Czasownik - Co robi? Co się z nim dzieje?, Rzeczownik - Kto? Co?, Przymiotnik - Jaki? Jaka? Jakie?, Liczebnik - Ile? Który z kolei?, Przysłówek - Jak? Gdzie? Kiedy?,

Połącz część mowy z właściwymi dla niej pytaniami (edukreatywne)

Ranking

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne