1) faire une note (zrobić notatkę) 2) esquisser une figure géométrique (naszkicować figurę geometryczną) 3) faire une oeuvre d'art (wykonać pracę plastyczną) 4) coudre quelque chose (uszyć coś)

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?