Prawda: Orzeczenie odpowiada na pytania czasownika., Piecze kotlety. - To zdanie pojedyncze rozwinięte., Przydawka określa rzeczownik., Fałsz: Podmiot odpowiada na takie pytania jak przymiotnik., Tata gotuje. - To zdanie pojedyncze rozwinięte., Okolicznik odpowiada na pytania przypadków.,

Części zdania - prawda czy fałsz?

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?