Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Correct: nucleus, cell membrane, cytoplasm, mitochondria, ribosomes, Incorrect: large vacuole, cell wall, chloroplasts, xylem, chlorophyll,

Click on the cell parts found in ANIMAL cells only!

Ranking

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne