Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Na *złodzieju* czapka gore. a) rzeczownik, dopełniacz, liczba pojedyncza, rodzaj męski b) rzeczownik, miejscownik, liczba pojedyncza, rodzaj męski c) przymiotnik, dopełniacz, liczba pojedyncza, rodzaj męski d) rzeczownik, miejscownik, liczba pojedyncza, rodzaj nijaki 2) Marzę *o* niebieskich migdałach. a) spójnik b) zaimek c) przyimek d) zaimek 3) Mama ma *cały* dom na głowie. a) przysłówek, stopień równy b) przymiotnik, biernik, rodzaj męski, stopień równy c) przymiotnik, mianownik, rodzaj męski, stopień równy d) przymiotnik, mianownik, rodzaj żeński, stopień równy 4) Dawno, *dawno* temu w odległej galaktyce... a) przymiotnik, stopień równy b) przymiotnik, stopień wyższy c) zaimek d) przysłówek, stopień równy 5) Prawdziwa miłość zdjęła urok ze *strażnika* zamienionego w drzewo. a) rzeczownik, narzędnik, liczba pojedyncza, rodzaj męski b) rzeczownik, dopełniacz, liczba pojedyncza, rodzaj męski c) zaimek, narzędnik, liczba pojedyncza, r d) rzeczownik, dopełniacz, liczba mnoga, r 6) Kaktus *robił* zdjęcia pałacu na drabinie. a) czasownik, forma nieosobowa b) czasownik niedokonany, tryb oznajmujący, czas przeszły, 3 osoba, liczba pojedyncza, rodzaj męski c) czasownik niedokonany, tryb rozkazujący, 3 osoba, liczba pojedyncza, rodzaj męski d) czasownik niedokonany, tryb rozkazujący, 1 osoba, liczba pojedyncza, rodzaj męski 7) *Rok* po zbudowaniu konstrukcja zawaliła się. a) liczebnik porządkowy, mianownik, rodzaj męski b) liczebnik główny c) rzeczownik, mianownik, liczba pojedyncza, rodzaj męski d) rzeczownik, wołacz, liczba pojedyncza, rodzaj męski 8) Percy, potwory *nie* umierają. a) partykuła b) zaimek c) przyimek d) spójnik 9) Można je *zabić*, ale one nie umierają. a) czasownik, 1 osoba, liczba pojedyncza b) czasownik, bezokolicznik c) czasownik, forma nieosobowa na -no, -to d) rzeczownik, mianownik,rodzaj męski,liczba pojedyncza 10) *Percy*, potwory nie umierają. a) rzeczownik, mianownik, liczba pojedyncza, rodzaj męski b) przymiotnik, mianownik, liczba pojedyncza, rodzaj męski c) rzeczownik, biernik, liczba pojedyncza, rodzaj nijaki d) rzeczownik, wołacz, liczba pojedyncza, rodzaj męski 11) Van Gogh malował ten obraz w trakcie *leczenia* psychiatrycznego. a) czasownik, forma nieosobowa na -no, -to b) rzeczownik, dopełniacz, liczba pojedyncza, rodzaj nijaki c) czasownik, bezokolicznik d) rzeczownik, dopełniacz, liczba pojedyncza, rodzaj męski 12) Van Gogh malował *ten* obraz w trakcie leczenia psychiatrycznego. a) zaimek b) przyimek c) przysłówek d) przymiotnik, biernik, liczba pojedyncza, rodzaj nijaki 13) Rok po zbudowaniu konstrukcja *zawaliła* się. a) rzeczownik, dopełniacz, liczba pojedyncza, rodzaj męski b) czasownik, forma nieosobowa na -no, -to c) czasownik dokonany, tryb oznajmujący, czas przeszły, 3 osoba, liczba pojedyncza, rodzaj żeński d) czasownik niedokonany, tryb oznajmujący, czas teraźniejszy, 3 osoba, liczba pojedyncza, rodzaj żeński 14) Marzę o *niebieskich* migdałach. a) przymiotnik, miejscownik, liczba pojedyncza, rodzaj męski b) przymiotnik, miejscownik, liczba pojedynczarodzaj męskoosobowy c) przymiotnik, miejscownik, liczba mnoga, rodzaj niemęskoosobowy d) rzeczownik, miejscownik, liczba pojedyncza, rodzaj niemęskoosobowy 15) Po ucieczce z getta Rafał, Emek i Lidka *ukrywali* się w zoo. a) czasownik niedokonany, tryb oznajmujący, czas teraźniejszy, 3 osoba, liczba pojedyncza, rodzaj męski b) czasownik niedokonany, tryb oznajmujący, czas przeszły, 3 osoba, liczba mnoga, rodzaj męski c) czasownik dokonany, tryb oznajmujący, czas przeszły, 3 osoba, liczba mnoga, rodzaj męski d) czasownik niedokonany, tryb oznajmujący, czas przeszły, 3 osoba, liczba mnoga, rodzaj męskoosobowy 16) Mam *wrażenie*, jakbym się kołysał. a) rzeczownik, mianownik, liczba pojedyncza, rodzaj niemęskoosobowy b) rzeczownik, dopełniacz, liczba pojedyncza, rodzaj nijaki c) rzeczownik, biernik, liczba pojedyncza, rodzaj nijaki d) rzeczownik, dopełniacz, liczba pojedyncza, rodzaj męski 17) Emek, *do* usług. a) zaimek b) spójnik c) przysłówek, stopień równy d) przyimek 18) *Spróbuj* coś zjeść, musisz nabrać sił. a) czasownik dokonany, tryb oznajmujący, czas teraźniejszy, 3 osoba, liczba pojedyncza, rodzaj męski b) czasownik dokonany, tryb rozkazujący, 2 osoba, liczba pojedyncza c) czasownik dokonany, tryb rozkazujący, 3 osoba, liczba pojedyncza d) czasownik niedokonany, bezokolicznik 19) *Niech* to diabli! a) partykuła b) zaimek c) rzeczownik d) czasownik, bezokolicznik 20) *Nieporadnie* odstawiam kubek. a) partykuła b) przysłówek, stopień równy c) zaimek d) wykrzyknik 21) Szop prycha w odpowiedzi, ale *przysiągłbym*, że mnie rozumie. a) czasownik, tryb przypuszczający, 2 osoba, liczba pojedyncza b) czasownik, tryb przypuszczający, 1 osoba, liczba pojedyncza, rodzaj męski c) czasownik, tryb oznajmujący, 2 osoba, liczba pojedyncza d) czasownik, tryb przypuszczający, 1 osoba, liczba mnoga, rodzaj męskoosobowy 22) - *O*! Wyszedłeś! - powiedziała Lidka - No, proszę! a) partykuła b) spójnik c) przyimek d) wykrzyknik 23) - O! Wyszedłeś! - powiedziała Lidka - *No*, proszę! a) wykrzyknik b) partykuła c) spójnik d) rzeczownik

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne