Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Jakie cechy posiada ballada?, Do jakiego rodzaju literackiego należy ballada?, Kto jest najwybitniejszym polskim autorem ballad?, Jaki motyw możemy odnaleźć w cyklu "Sonety krymskie"?, Czym charakteryzuje się sonet?, Do jakiego rodzaju literackiego należy sonet?, Podaj przykład ballady., Co symbolizuje Dusiołek?, Ile znasz schematów rozprawki?, Ile argumentów powinno się w rozprawce znaleźć?, Co to jest teza?, Co to jest hipoteza?, Co to jest wypowiedzenie złożone?, Czym różni się wypowiedzenie złożone od wielokrotnie złożonego?, Od czego zaczynamy wykres i opis wypowiedzenia wielokrotnie złożonego?, Sporządź na tablicy wykres wypowiedzenia i dokonaj jego opisu składniowego. Jeżeli jedziesz na gapę, możesz być pewny, że konduktor sprawdzi bilety tuż przed stacją, na której wysiadasz., Co to jest mowa zależna?, Co to jest mowa niezależna?, Podaj przykład mowy zależnej., Podaj przykład mowy niezależnej., Jak poprawnie zapisywać mowę niezależną?, Co to jest cytat?, Jakie znaki intrpunkcyjne możemy zastosować, czytując czyjąś wypowiedź?, Co musi się znaleźć w przypisie lub opisie bibliograficznym?, Wymień realistyczne elementy w "Świteziance"., Wymień fantastyczne elementy w "Świteziance"., Wymień realistyczne elementy w "Dusiołku"., Wymień fantastyczne elementy w "Dusiołku"., Kto jest autorem "Dusiołka"?, Opisz przynajmniej jeden schemat rozprawki..

Ranking

Ruletka jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne