give - gave, go - went, see - saw, buy - bought, write - wrote, think - thought, swim - swam, have - had, eat - ate, drink - drank, do - did, make - made, build - built, teach - taught, cut - cut, get - got, hear - heard, say - said, run - ran, draw - drew, sing - sang,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?