Poprawnie: sad smutny, happy wesoły, scared przestraszony, angry zły, thirsty spragniony, hungry głodny, tired zmęczony, worried zmartwiony, Niepoprawnie: sad wesoły, happy zmęczony, scared zły, angry spragniony, thirsty głodny, hungry smutny, tired zmartwiony, worried przestraszony,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?