Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
later - after the usual time, lazy - a person, title - the name of something, silent - quiet, or without noise, tidy - neat and in order, giant - very large, or a make-believe huge person, music - sounds that usually have melody, harmony and rhythm, secret - something only certain people know about, student - a person who attends school to learn, paper - what people use to write on or wrap things, poem - a kind of writing that sometimes rhymes, total - the whole amount,

SuperKids - Week of 3/11/19 - Unit 6 Lesson 6 -

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne