Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
16 - nak a negyede = - 4, 20 - nak a negyede = - 5, 9 - nek a harmada = - 3, 10 - nek az ötöde = - 2, 30 - nak az ötöde = - 6, 14 - nek a fele = - 7, 16 - nak a fele = - 8, 30 - nak a harmada= - 10, 18 - nak a fele = - 9,

Melyik számra gondoltam? ( /2, /3 ,/4, /5)

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne