Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
GETTO - miejscownik, liczba mnoga, NAPISAĆ - 1 osoba liczby mnogiej trybu przypuszczającego, ŹLE - stopień najwyższy, DOBRZE - stopień równy, PRZYGODA - biernik, liczba pojedyncza, WYSZUKANY - celownik, liczba pojedyncza, rodzaj żeński, MARZYĆ - 2 osoba liczby mnogiej trybu rozkazujacego, USMAŻYĆ - forma nieosobowa zakończona na -no, -to, WYNIOSŁY - mianownik, liczba mnoga, rodzaj męskoosobowy, PIERWSZY - dopełniacz, liczba pojedyncza, rodzaj żeński, MOCARZ - wołacz, liczba mnoga, PRZEBACZYĆ - forma nieosobowa zakończona na -no, -to, ZDRAJCA - biernik, liczba pojedyncza, WRAŻLIWY - dopełniacz, liczba pojedyncza, rodzaj nijaki, BRONIĆ - czasownik dokonany, PRZECZULONY - stopień najwyższy.

Części mowy - tworzenie form gramatycznych

Ranking

Otwórz pudełko jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne